Ocenenie:
PIAF 2014, bronz v kategórii Audience engagement

Vizitka kampane:
Creative Director: Jaro Zacko
Strategy Director: Martin Woska
Creative Teamleader: Vlado Kurek
Idea: Maroš Hamorský
Copywriter: Maroš Hamorský
Social Media Managers: Juraj Horný, Eva Pavlová